Bizimle çalışmak ister misiniz?

 • TORPİL Mİ?

  Müslümanların emanete ehliyet kazanabilmeleri için Sevban Hadisi’nde olduğu gibi kendi keyfiyetlerini artıracak önlemler almaları zorunludur. Aksi halde çokluklarına rağmen milletler üzerlerine saldırırlar ve çör çöp durumuna düşerler.

  1 Eylül 2022
 • Yönetim Paranın Burnuna Halkayı Takamazsa, Para Yönetimin Burnuna Halka Takar!

  İnsanlık tarihi boyunca, para ticareti ürün ticaretini izlemiştir. Kolay kazanç arayan insanlara para ticareti, ürün ticaretinden daha çekici gelmiştir. Tarihin her döneminde, ülkelerde borç alanlar, borç verenlerden daha fazla olmuştur. Para ticareti yapanlar ürün ticareti yapanlardan, daha çok kazanmışlar ve daha güçlü olmuşlardır. Bu yüzden kutsal kültürde para ticareti, bütün kötülüklerin anası olarak görülerek yasaklanır.

  1 Eylül 2022
 • Amerikancılıkla Rusçuluk Arasında

  2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve Rusya’nın oluşturduğu iki kutuplu dünya düzeninde bazı ülkeler Rus eksenine, bazı ülkeler de Amerikan eksenine yaklaşmışlardır. Yani NATO’nun lider ülkesi ABD ile Avrasya’nın süper gücü Rusya neredeyse bütün dünya sistemini ihata ederek kendilerine jeopolitik çekim alanları üretmişler, bazı ülkeler NATO düzeninde karar kılmışlar, bazıları da Kuzey Atlantik İttifakına karşı Rusya, Çin gibi ülkelerin uydusu olarak varlıklarını devam ettirme yoluna gitmişlerdir.

  7 Haziran 2022
 • DİN Nedir?

  “Allah katında, (Allah’tan gelen) tek ilâhî din, (şeriat, düzen, uyulması zorunlu kanun ve kurallar) İslâm’dır. Kendilerine verilen kutsal kitapların hükmünce sorumlu tutulanlar, kavimlerine gelen doğru bilgilerden sonra, (liderliği ve hâkimiyeti hep kendi uhdelerinde tutma hırsları, hasetleri, haksızlıkları, şer’î kurallara karşı çıkmaları ve) bozgunculukları sebebiyle ayrı baş çekerek ihtilâf çıkardılar. Allah’ın ayetlerini, (Kur’an’ını, birliğini gösteren delilleri) inkâr edenler, (küfre giren ehl-i kitap bilmelidir) ki Allah çok çabuk hesaba çeker.”

  6 Haziran 2022
 • Seküler Kültürün Demokrasi Dilinden, Kutsal Kültürün Demokrasi Diline Geçmek

  Sanayi odaklı küre dünyanın demokratik dili gibi, bilgi odaklı kare dünyanın da, kendine özgü bir demokratik dili vardır. Sanayi yüzyılından bilgi yüzyılına, demokrasinin dili hızla değişiyor. Küre dünyanın demokratik dilinde, seküler kültürün kavramları öne çıkıyordu. Kare dünyanın demokratik dilinde ise, kutsal kültürün kavramları öne çıkıyor.

  6 Haziran 2022
 • HZ. LOKMAN KISSASI ÜZERİNDEN ÇOCUK EĞİTİMİNDE SEVGİ DİLİNİN ÖNEMİ

  Kur’an üslubunda ayrıntılara çok yer verilmez. Gerekli görüldüğünde ayrıntıların sözlü ve fiili beyanı peygambere bırakılır. Fakat biz Kur’an’daki lokman kıssanın akışından Hz. Lokman’ın (a.) hikmet sahibi bir insan olmasından mütevellit meşru bir evlilik yaptığını ve seçmiş olduğu eş için ahlaki nitelikleri öne çıkardığını anlayabiliriz. Böyle nitelikli bir şahsın ailesinde elbette saygı ve sevgi ön plândadır. Dışarıda hikmet ehli bilinip ev halkına bu hikmeti yansıtmamak hikmetsiz bir eylemdir. Hz. Lokman gibi bir şahsın böyle bir duruma düşmesi mümkün değildir. Hele de “gönül meyvesi” “göz nuru”[1] diye bilinen çocuklara karşı itinalı davranmak ilahi emirdir. Çünkü onlar imtihan için insana lütfedilmişlerdir.[2] Ana-babanın imtihanları, onların vahiy eksenli yetiştirilmeleridir.

  13 Mayıs 2022
 • DEMOKRASİYİ, DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞI ORTAK BİR AİLE GİBİ GÖRENLER ZENGİNLEŞTİRİR.

  Yirmi birinci yüzyılda dünyanın bütün ülkelerinde, Demokrasi tartışmaları gündemlerde, ilk sıralarda yer alıyor. Sekülerlik gibi her ülkenin ekonomik, siyasal ve kültürel yapısına göre tanımladığı Demokrasi, gelecek yıllarda bütün dünyada tartışılmaya devam edecektir. Amerika’nın başkanlık, Fransa’nın yarı başkanlık ve İngiltere’nin meclis yönetiminin geliştirilmesi için, dünya üniversitelerinde araştırmalar devam ediyor.

  13 Mayıs 2022
 • Devlet Akademisine Olan İhtiyaç

  Türkiye’de devlet yönetiminde en çok karşılaştığımız eksikliklerden bir tanesi, devlete bağlı bazı kurumların yürüttükleri faaliyetlerde ve alacakları stratejik kararlarda ciddi bir senkronizasyon sorunu yaşanması ve bu kurumların ortak bir mefkureye sahip olmamasıdır. Pek çok devlet kurumu yurt içinde ve yurt dışında gerçekten güzel faaliyetler yürütüyorlar, çok güzel hizmetlere imza atıyorlar.

  5 Mayıs 2022
 • USPUM Başkanı M.Taha Gergerlioğlu AkitTV GeceAjansı Programında Gündemi Yorumladı

  30 Mart 2022 tarihinde Akit TV’de, Mustafa Balevi’nin sunduğu Gece Ajansı programına canlı yayın konuğu olan USPUM Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş durumunu, Türkiye’nin çabalarını, eğitim sistemimizin çarpıklığı ve seçimlere antidemokratik etkisi olan siyasi partiler kanunu gibi çeşitli konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

  31 Mart 2022
 • Sorunlara Sistemik Çözümler | Gazeteci Nasıl Davranmalıdır?

  Muhammet Taha Gergerlioğlu, Sorunlara Sistemik Çözümlerde bu hafta Sorunlara ve Sorulara Stratejik Çözümler Üretiyor.” Gergerlioğlu’na bu haftaki programında yöneltilen sorular şunlar oldu;

  “Ulusal Stratejiler ve Politikalar Medyayı Nasıl Görür? Nasıl Kullanır? Medya Çalışanları, Ulusal Stratejiler Üretirken Faydalı Olur mu? Erk’in Medya Bakışında Ne Değişmeli? Medya Alışkanlıklarınız Nedir? Toplumun Medya Alışkanlıklarını Nasıl Görüyorsunuz? Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya Gücüne İnanır mısınız? USPUM Başkanı Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri ile stratejileri anlatıyor.

  1 Mart 2021
 • Sorunlara Sistemik Çözümler | “Görünmeyen Pirler Padişah İle Pazarlık Ediyor”

  Muhammet Taha Gergerlioğlu, Sorunlara Sistemik Çözümlerde bu hafta Sorunlara ve Sorulara Stratejik Çözümler Üretiyor.” Gergerlioğlu’na bu haftaki programında yöneltilen sorular şunlar oldu;

  Tarikatların Yönetimlerdeki Yeri Nedir? Tarikat Yapıları Ticari Güç ve Sonuç Doğurabilir Mi? Laikliğe Geçiş III.Selim ve II.Mahmut Döneminde Mi Başlamıştır? Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri ile stratejileri anlatıyor.

  17 Şubat 2021
 • Sorunlara Sistemik Çözümler | ULUSAL STRATEJİLER USPUM ÖNERİLERİ B:4

  Sorunlara Sistemik Çözümler | ULUSAL STRATEJİLER USPUM ÖNERİLERİ B:4
  Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri ile stratejileri anlatıyor.

  5 Aralık 2020
 • Sorunlara Sistemik Çözümler | USPUM ÖNERİLERİ SEÇKİ 1

  Sorunlara Sistemik Çözümler | USPUM ÖNERİLERİ SEÇKİ 1
  Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri ile stratejileri anlatıyor.

  5 Aralık 2020
 • Sorunlara Sistemik Çözümler | Medya Etiği & Siyasetçi Medya İletişimi

  Sorunlara Sistemik Çözümler | Medya Etiği & Siyasetçi Medya İletişimi
  Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri ile stratejileri anlatıyor.

  25 Kasım 2020
 • Sorunlara Sistemik Çözümler: Ulusal Stratejiler Nasıl Üretilir?

  Sorunlara Sistemik Çözümler: Ulusal Stratejiler Nasıl Üretilir?

  USPUM Başkanı Muhammed Taha GERGERLİOĞLU sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemik çözümleri kapsamında sosyal politikalar, eğitim politikaları, sağlık politikalarını,  düşmanlık üzerine kurulan kurumların çözüm politikalarını ve stratejileri anlatıyor.

  30 Ekim 2020
 • Sorunlara Sistemik Çözümler: Din ve İnsan Bölüm 1

  Sorunlara Sistemik Çözümler: Din ve İnsan Bölüm 1
  Muhammed Taha GERGERLİOĞLU ile Sorunlara Sistemik Çözümler.
  USPUM, Hukuk başlığı altında “Din ve İnsan” konusunu ele alıyor.

  23 Ekim 2020
 • USPUM Seminerleri-51 İsrafil ODABAŞ “Cefakar Büyüklerimiz Emekliler Ne Durumda?”

  USPUM Seminerleri-51 İsrafil ODABAŞ “Cefakar Büyüklerimiz Emekliler Ne Durumda?”

  16 Kasım 2021’de düzenlediğimiz 51. USPUM Seminerinde konuğumuz Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı Sayın İsrafil ODABAŞ oldu.
  Ülkemizde yaşayan emeklilerin sosyal ve ekonomik hayatın dışına itilmesi, aşırı düşürülen Aylık Bağlama Oranları (ABO) nedeniyle geçimi imkansız maaşlara zorlanması, ekonomik bir yük gibi lanse edilmeleri, sendikal örgütlenme haklarına sürekli engeller konulması, sağlık giderlerinin fazlalığı, emekli maaşlarında dengesizlik gibi temel sorunlarını konuştuk

  18 Kasım 2021
 • USPUM Seminerleri-50 Gönül BORAN ÖZÜPAK “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”

  USPUM Seminerleri-50Gönül BORAN ÖZÜPAK “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”

  3 Kasım 2021 tarihinde yapılan 50. USPUM Seminerinde gündem, Türkiye’nin 22 yıllık bir sorunu olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” oldu. Seminer konuğu Türkiye EYT Federasyonu Başkanı Sayın Gönül BORAN ÖZÜPAK, EYT sorununun kaynağını, kimleri kapsadığını ve etkilediğini, EYT mağdurlarının genel sorunlarını ayrıntılı şekilde anlattı.

  18 Kasım 2021
 • USPUM Seminerleri-49 İlknur Birsel BÜYÜKAKÇA “33 Yıllık Mesele: Süresiz Nafaka”

  USPUM Seminerleri-49
  İlknur Birsel BÜYÜKAKÇA “33 Yıllık Mesele: Süresiz Nafaka”

  22 Ekim 2021’de yapılan 49. USPUM Seminerinde Türkiye’nin 33 Yıllık kronik meselesi haline gelen #SüresizNafaka mevzusunu işledik. Konuğumuz Türkiye Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı Sayın İlknur Birsel BÜYÜKAKÇA, kendi ailesinden mağdurların çıkmasıyla içine daldığı bu mesele hakkındaki çalışmalarını, süresiz nafaka ve diğer önemli aile karşıtı sorunları tanımlayarak örnekleriyle birlikte açıkladı.

  23 Ekim 2021
 • USPUM Seminerleri-48 Ali Şükrü YILMAZ “Türkiye’de Din Görevlilerin Durumu”

  USPUM Seminerleri-48 Ali Şükrü YILMAZ
  “Türkiye’de Din Görevlilerin Durumu”

  7 Ekim 2021 tarihinde yapılan 48. USPUM Seminerinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Türkiye’de Din Görevlilerinin Durumunu irdelemeye karar verdik. Seminer konuğumuz Diyanet-Sen İstanbul 4. Şube Başkanı ve Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Ali Şükrü YILMAZ hocamız oldu.

  10 Ekim 2021
 • USPUM Seminerleri – 47 Av. Dr. Ahmet KEŞLİ “Toplu Konut Sitelerinde Yaşanan Sorunlara Hukuki Bakış”

  USPUM Seminerleri – 47  “Toplu Konut Sitelerinde Yaşanan Sorunlara Hukuki Bakış” Av. Dr. Ahmet KEŞLİ

  30 Eylül 2021 Perşembe günü yapılan 47. USPUM Seminerinde “Toplu Konut Sitelerinde Yaşanan Sorunlara Hukuki Bakış” konusunu işledik. Seminer Konuğumuz Avukat Dr. Ahmet KEŞLİ Bey, toplu konut sitelerinde en çok görülen sorunlara hem teknik, hem de hukuki bir çerçeve içinde değinirken, beraberinde çözüm önerilerini de sıraladı.

  3 Ekim 2021
 • USPUM SEMİNERLERİ-46 Bilal AY “Uyuşturucu, Alkol ve Kumar Bağımlılığı”

  USPUM SEMİNERLERİ-46
  Bilal AY “Uyuşturucu, Alkol ve Kumar Bağımlılığı”

  21 Eylül 2021’de yapılan 46. USPUM Seminerinin konuğu Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal AY ile “Uyuşturucu, Alkol ve Kumar Bağımlılığı” hakkında çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdik. Uyuşturucu, Alkol ve Kumar sorunlarının toplumda sanılandan çok daha ciddi boyutlara ulaştığını, şeytanca kurulan tuzaklar sonucu gençlerimizin bu geri dönüşümsüz çarklara kapıldığını anladık.

  23 Eylül 2021
 • USPUM SEMİNERLERİ-45 Emekli Yarbay Halil MERT “Milli Mücadelemizde Sakarya Meydan Muharebesi”

  USPUM SEMİNERLERİ-45 Emekli Yarbay Halil MERT
  “Milli Mücadelemizde Sakarya Meydan Muharebesi”

  6 Eylül 2021 tarihinde yapılan 45. USPUM Seminerini, bugünlerde yıldönümünü yaşadığımız Sakarya Meydan Muharebesine ayırdık. Milli Mücadelemizde geçmişten günümüze kadar emeği, kanı ve canı ile fedakarca görev alan kahramanlarımızı yad etmek, milli mücadele şuurumuza katkı vermek için, Stratejik Yönetim Uzmanı Emekli Yarbay Sayın Halil MERT’in…

  7 Eylül 2021
 • USPUM SEMİNERLERİ-44 Yunus EKŞİ Bu Ekonomik Paradigma İle Olmaz

  USPUM SEMİNERLERİ-44 Yunus EKŞİ
  Bu Ekonomik Paradigma İle Olmaz!

  3 Eylül 2021’de yapılan 44. USPUM Seminerine konuk olarak Türkiye İttifakı Başkanı ve İktisat Hareketi Sözcüsü Sayın Yunus EKŞİ katıldı. Geçmişten günümüze kısa bir ilişkilendirme içinde küresel güçlerin dünya sermaye piyasalarını ve merkez bankalarını nasıl yönettiğini, borca dayalı para sisteminin önce faizle borçlandırarak başlattığı süreçlerin daima devletlerin ve vatandaşların aleyhine nasıl geliştiğini, pandemi şartlarının planlanarak…

  4 Eylül 2021
Araştırma ve Analiz Raporları

Uspum, çalışma anlarına göre durum tespiti yapar, kriterler belirler ve süreci ayrıntılarıyla analiz eder.

Makale ve Değerlendirmeler

Uspum, belirlediği çalışma alanlarına göre makaleler düzenler ve değerlendirmelerde bulunur.

Duyuru ve Bültenler

Uspum, kendi bünyesinde hazırladığı raporların özetini duyurur ve  abonelerine ise özel bültenler sunar.

Çalışma Alanlarımız

Adalet ve Hukuk
Politikaları

Adalet ve Hukuk sisteminin toplumsal ve kültürel kodlara uygun hale getirilmesine yönelik politikalardır.

İstihdam
Politikaları

Ülkemizde işsizliğin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerin sunulduğu politikalardır.

Sosyal
Politikalar

Sosyal devlet desteğinde, sosyal adalet ve fırsat eşitliği oluşturmaya yönelik çözüm önerilini kapsar.

Eğitim
Politikaları

Bireylerin potansiyel ve kapasitelerinin açığa çıkarılarak beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilini kapsar.

Demokrasi ve İnsan
Hakları Politikaları

Herkesin düşünce ve inançlarını özgürce ifade edebileceği birlikte yaşama kültürünü güçlendirecek çözüm önerilerini kapsar.

Din ve İnanç
Hürriyeti

Toplumumuzun sahip olduğu tüm din, mezhep ve inanç tercihlerini kapsayan yapının oluşturulmasına yönelik çözüm önerilerini kapsar.

Bizimle
Çalışanlar

0

Akademisyen

0

İdari Kadro

0

Çalışma Alanı

0

Yayın