Azınlık İlişkileri Kurulu

Azınlık İlişkileri Kurulu, hiçbir kimsenin ve grubun politik fikirleri, dünya görüşü, etnik ve kültürel kimliği, ırkı, cinsiyeti, dini ve mezhepsel inançlarından dolayı dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, aşağılanmadığı, horlanmadığı, engellenmediği, suiistimal, istismar, tehdit ve taciz edilmediği hoşgörülü ve özgür bir Türkiye inşasına katkı sağlayıcı bilimsel araştırmalar yapar.