Değerler & İlkeler

USPUM’un Değerleri

USPUM, mevcut ve gelecekteki tüm çalışmalarında aşağıda listelenen kurumsal değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını taahhüt eder.

 

 • Şeffaf
 • Önyargısız
 • Tarafsız
 • Bağımsız
 • Hakkaniyetli
 • Partizan olmama
 • Titiz
 • Güvenilir
 • İşbirlikçi
 • Saygılı
 • Cesur
 • Yenilikçi
 • İnsan odaklı
 • Hoşgörülü
 • Filantropist
 • Altruist
 • Gönüllü