Hakkımızda

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM), Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dönüştürücü ve yeniden yapılandırıcı kurumsal ve meta-kurumsal radikal reformları nasıl sağlayacağını tam bir netlik ve güven ile ortaya koymak üzere kurulmuş önde gelen, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir sivil toplum örgütü ve ilerici ve yenilikçi bir düşünce kuruluşudur.

USPUM, özel ve kamu fonlarından bağımsız ve yerleşik düşünceye meydan okumaktan çekinmeyen, İstanbul merkezli, kuruluşunun gerisindeki inançların bir sonucu olarak, fikri tartışmaların merkezinde faaliyet gösteren, bağımsız, partizan olmayan, bilimsel veri ve kanıta dayalı araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşudur.

USPUM’un hiçbir siyasal parti, kamu veya özel çıkar grubu ile menfaat ilişkisi yahut çatışması bulunmamaktadır. Bütünüyle tam bağımsız ve tarafsızdır, kâr amacı gütmez, siyaset ötesi ve üstü olup, dini kurumlara saygılı bir mesafede konumlanır.