HAKSIZLIKLAR VE YOLSUZLUKLAR, HESAP VEREBİLEN DEMOKRATİK YÖNETİMLERLE ÖNLENİR

Dünyada ülkeler Amerikalılar gibi üretmeden, tüketimde Amerikalılardan geri kalmamak için, birbirleriyle yarışıyorlar. Hollywood kültürünün yaygınlaşmasıyla, dünyanın her yanında, Amerikalıların tüketim kalıpları benimseniyor. Ancak bütün kıtalardaki otokratik ülkeler, hantal devlet yapılarıyla, sürekli silahlanan ordularıyla, Amerikalıların tüketim kalıplarını benimsemede gösterdikleri başarıyı, üretim kalıplarında yakalayamıyorlar.
 
Müslüman ülkeler başta olmak üzere, bütün ülkelerde devlet kurumları ve kuruluşları, harcamalarında ve gösteriş yatırımlarında, dünyada üretim gücü en yüksek olan Amerika’dan hiç geri kalmazlar. Üretim düzeyi düşük ülkelerin, yönetimlerinin ve devlete dayanan kuruluşlarının, çok katlı binaları üretim düzeyi yüksek ülkelerin, büyük binalarını aratmıyor. Her ülkede devlet en büyük işveren olduğu için, devlet bağımlılığı ileri boyutlara ulaşıyor.
 
Haksız ve kolay kazanç sağlamak için, devlet kaynaklarına el koymanın peşinde koşmak, yapılan yolsuzluklarla, küçük bir azınlığı zenginleştirirken, büyük bir çoğunluğu yoksullaştırır. Yolsuzluk toplumun bütün kesimlerinin yararlandıkları pastayı büyütmekten daha çok, devlet ihalelerini kapma yarışlarına hız kazandırır. Vurguncuların olduğu yerde, haksızlık ve yolsuzluk, haksızlığın ve yolsuzluğun olduğu yerde soyguncular eksik olmaz.
 
Üretim gücünün büyütülmediği ülkelerde, demokrasiler Kleptokrasilere dönüşür. Demokrasilerde ülkeleri seçmenlerin seçtikleri seçilenler yönetirken, Kleptokrasilerde seçilenlerin seçtikleri kişiler ve kuruluşlar yönetir. Yolsuzluğa bulaşan yönetimlerde kamu ve güvenlik kuruluşlarıyla elele veren kişiler, kuruluşlar, ekonominin her alanında sağladıkları ayrıcalıklarla, haksızlıkları ve yolsuzlukları, akıl almaz boyutlara ulaştırırlar.
 
Dünyanın neresinde olursa olsun, güçlü paranın zayıf parayı pazardan kovması gibi, Kleptokrasilerde nitelikli hırsızlar, dürüstlükten uzaklaşmayan yöneticileri, bulundukları kurumlardan ve kuruluşlardan kovarlar. Demokrasiden uzaklaşan yönetimlerin hepsinde, dürüst yöneticiler önemsiz yerleri, dürüst olmayanlar önemli yerleri tutarlar. Demokrasilerde yetenekli, Kleptokrasilerde yeteneksiz, yöneticiler geçer akçe olurlar.
 
Dünyanın her ülkesinde haksızlıklar ve yolsuzluklar görülür. Ülkelerin üretim güçlerinin büyüklüğüne göre, haksızlıkların ve yolsuzlukların boyutları değişir. Ancak yasaların yönetenler için değil, yönetilenler için olduğu Kleptokrasilerde, haksızlıklar ve hukuksuzluklar inanılmaz boyutlara ulaşarak, uluslararası sorunlara dönüşür. Demokrasilerin Kleptokrasilere dönüşmemeleri için, bütün ülkelerde aydınlara büyük görevler düşer. 
 
Demokrasilerde çok katılımla, oyları tartmadan saymada, değerini bulması sağlanır.
 
Demokrasiler görüşlere saygı göstererek, eleştirilere önem vererek güç kazanırlar.
 
Ülkelerde Katılımcı Demokrasiler, seçenlerle seçilenlerin toplamından oluşur.