Sorunlara Sistemik Çözümler: Din ve İnsan Bölüm 1

Sorunlara Sistemik Çözümler: Din ve İnsan Bölüm 1

Muhammed Taha GERGERLİOĞLU ile Sorunlara Sistemik Çözümler | “DİN VE İNSAN” USPUM ÖNERİLERİ Bölüm 1
Hukuk başlığı altında “Din ve İnsan” konusunu ele alıyor. Başkanı olduğu Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi’nin (USPUM) bu konuda geliştirdiği strateji ve teklifleri anlatıyor.