Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı

tasarruf

Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı

Tasarrufa dayalı Finansmanın Hukuki Esasları
Ahmet Keşli

İmece Usulü Mal Edindirme Sistemi: Çalışma Prensibi, Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerisi
Hüsnü Tekin