TÜRKİSTAN’ın Kayıp Aydınlanması – 3

TÜRKİSTAN’ın Kayıp Aydınlanması-3

Biruni ve İbn-i Sina jeoloji ve yerküre biliminde ortaya koydukları sıradağların oluşumunda ki “ÇÖKÜNTÜ” teorisini ilk ortaya koyan kişilerdir. Kıtaların deniz tabanından yükselmiş olması teorisi. Bu seviyeye insanlık ancak bir kaç yüzyıl önce gelebilmiştir.

Bundan bin yıl önce bu hipotezleri ortaya koyabilen bilginler Türkistan coğrafyasındaki bilginler olmuştur. Lütfen o günkü seviyeyi bir düşünün. Şimdi bir de bugünkü halimize bir bakın. Nasıl oldu da bu hale geldik. Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Aksi takdirde Türk milleti yok olacaktır.

Kaşgarlı Mahmud’un Japonya’yı gösteren eski haritayı çizmesi ve çok sayıda gökbilimci ve trigonometri üstadının Hindistan’dan Akdeniz’e kadar yüzlerce yerin enlem ve boylamının tespiti ile bugünkü coğrafya ilmi gelişmiş ve başlamıştır.

Bu dönemde Biruni’nin Atlantik ve Pasifik Okyanusları arasında bir yerde yer alan ve üzerinde hayatın olabileceğini söyleyen ilk kişidir ve bu kıta Amerika’dır.

Bunu astronomik veriler kullanarak söyleyip iddia etmiştir. Bu gelişme aynı zamanda matematikçilerin ve geometricilerin, metafizikçilere ve ilahiyatçılara karşı üstün geldiğinin de bir resmidir. Çünkü herkes dünya düz derken onlar aksini söylüyorlardı. Dünya ve güneş için dairesel ve yuvarlak elips şeklinde diyorlardı. Dünyada ilk kez yer çekimini söyleyenler yine Türkistanlı bilim adamlarıdır.

Türkistan tarih konusunda da yine öncüdür. Beyhaki, ilk kez Gazneli Mahmud’un tarihini yazmıştır. Daha sonra Timur’un torunu Babür Şah’ın Hindistan ve Afganistan’ın fethini yazmıştır ve olağanüstü bir tarih metnidir. Türkistanlı tarihçiler daha çok kendi kültür ve devletlerini kaleme almıştır.

İlk kez dünya tarihini Hamedanlı Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedâni yazmıştır.

Türkistan’da toplum çalışmalarını ve antropolojiyi kuran ve kültürler arası çalışmalarla, mukayeseli din çalışmalarına öncülük eden Biruni’dir. Biruni’nin “TUKİDİDES” adlı eseri o günden bugünkü modern çağ arasındaki en büyük sosyal bilimci eseridir. Ayrıca Kaşgarlı Mahmud mukayeseli dil bilimini kuran ilk kişidir. Türkolog’dur, etnograftır. Balasagunlu Yusuf Has Hacip ile Nişaburlu Nizamülmülk ise idarecilere sunmak üzere siyasi gerçeklik ve felsefi prensipleri harmanlayan metinler yazarak öncülük etmişlerdir.

Bugünkü Kazakistan’ın Otrar şehrinde doğan Farabi ise ideal devletin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir eser yazmıştır.

Kitapta şöyle der: “DÜŞÜNÜRLERİ KULLANMAYI BİLMEYEN BİR TOPLUM, SUÇU ANCAK KENDİNDE ARAMASI GEREKİR”

Bugün bizimde halimiz ortada!

Onun için ben cevabımı Farabi üzerinden veriyorum; “Nasıl da benliğimizi unuttuk”

Farabi, 870-950 yılları arasında yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Not: Yazısı dizisi devam edecek inşallah.

Necati YÜZÜAK