TÜRKİSTAN’ın Kayıp Aydınlanması – 1

Necati Yüzüak

TÜRKİSTAN’ın Kayıp Aydınlanması-1

İnsanlık tarihi, bugünkü seviyeye 17.yüzyılda Avrupa’da başlayan Reform ve Rönesans hareketleri ile başlatır. Geçmişini de Helen ve Roma’ya bağlar. Oysa gerçek böyle midir gelin birlikte bakalım?

12 bin yıllık tarım uygarlığını insanlığa taşıyan üreten ve öğreten Türk milletidir. “Gene D. Madlock” bunu söylediği için ABD’ye girişi yasaklanmış bir Amerikalı bilim adamıdır. Oysa Türkler sadece tarım uygarlığını değil, bugünkü medeniyetin kilometre taşları olan bilimin ve ilmin de yegâne başlatanı ve taşıyıcılarıdır. Kent ve kentlilik içinde aynı gerçeklik söz konusudur.

Demokrasi, laiklik, devlet, toplum, hoşgörü, insan hakları vs. Modern dünyanın tüm temel değerleri 8.asır ve sonrasında Türkistan’da (orta Asya) başlar ve Akdeniz’e ulaşır ve daha sonra Avrupalı ile tanışır.

Ne kadar büyük bir iddia değil mi?

Bu iddiayı ortaya çıkaran ve dünyaya ilan eden kişi de bir Amerikalı ilim adamıdır. Kendisi aynı zamanda 3 ABD devlet başkanına danışmanlık yapmış ve şimdide dünyanın en büyük enerji şirketlerinden birinin başkanıdır. Tüm araştırmaları süresince yabancı yazar ve kaynaklara başvurarak bu tespiti yapmıştır. S. Frederick Starr, hatta itiraf eder ve der ki; “Ben çok şaşırdım. Türk bilim ve ilim adamlarından bu konuda kaynak olabilecek bir eser veya çeviriye ulaşamadım” der.

Ne kadar hazin değil mi?

Bize ait olan tarihi, bize ait olan yüksek değer ve kültürden haberimiz yok. Bir tespit daha yapıp içler açısı halimizi anlayın lütfen!

Adı, Anatoli Femonko Rusya Bilim Konseyi Başkanı. Şuan 90 yaşında. Yeni Kronoloji adlı 13 ciltlik bir eser yazdı. Her bir cildi 1300 sayfadır. Kitabının giriş bölümünde şöyle yazar; Yahudilerin yazdığı tarihe reddiyedir der. Devamında diyor ki; Romanov hanedanlığı bizim Türk olduğumuzu değiştirdi. Kendisi Aleksandr Gelyeviç Dugin dâhil Rusya üst aklının hocasıdır. Yazdığı Kronoloji esası itibarı ile Türklerin tarihi ile ilgilidir.

Böylesi muhteşem bir medeniyeti, kentleri inşa eden yüzyıllarca sürdürebilir kılan Türklerden acaba kaç kişinin haberi vardır? Bunların arasında istisna sadece Samani Devletidir ve Farslı unsurlar kurmuştur. Ömrü 90 yıldır. Bu devletin de tüm askeri ve idari unsurları yine Türklerdir.

Diğer tüm devletlerin ve halkların kahir ekseriyeti yine Türklerdir. Biraz Acem, biraz Arap, biraz da Yahudiler ile yine çok az Suriyeli Hristiyan Nesturiler vardır. Ancak ana unsurların ve devletin tamamı Türkler idi. Bizi tarihte göçebe ve sadece barbar görenlere reddiye olarak yazıyorum.

Böylesi bir gerçekliği görebilen yakın tarihte sadece Atatürk olmuştur. Onun için devleti kurar kurmaz, Türk dili, tarihi ve coğrafyası ile ilgili üniversite bölümlerinin açılmasını sağlar. Büyük lider Türk ve Türk milletinin neyi ifade ettiğinin farkındadır. Mekânı cennet olsun inşallah.

Ben bu çalışmayı ahirete göçmüş tüm Türkler için yaptım. Hata ve yanlışlarım olur ise şimdiden özür dilerim.

Not: Bu bir yazı dizisi olacaktır. Sabrınız için şimdiden teşekkür ederim.

Necati YÜZÜAK