ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ PARASAL YAKLAŞIMLAR

ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ PARASAL YAKLAŞIMLAR

 

Günümüz dünyasında temel sorunlardan biri de; para politikalarının ülkelerin makro ekonomik dengelerini etkileyen ana mekanizmalardan olması durumudur.

Özellikle ülkelerin rezerv para birimi olarak, gelişmiş ülke para birimlerini kullanmaları ve uluslararası ticaretlerini de bu para birimleri üzerine şekilllendirmeleri sebep / sonuç neticesini oluşturmuştur. Bu konu ile alakalı, karşılıklı para birimleri üzerinden ulusal para birimlerinin kullanılması olumlu sonuçlara neden olmuştur.

Şimdi gelinen konjonktürel gelişmeler; yeni sorunsalların nasıl çözümleneceği noktasında, ilave bazı yeni yaklaşımların da gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle az gelişmiş, yeni yeni gelişmekte olan ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasında yapılacak ticaretlerde kazan kazan esasına dayanılarak, karşılıklı yarar ilişkilerinin de göz önünde bulundurularak yeni tutumların ve aksiyoner yaklaşımların gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Afrika ülkelerinde olduğu gibi bu ülke yerel para birimlerinin hem dünya pazarlarında rağbet görmemesi hem de kıymet oranının düşük olması gibi; ayrıca örneğin Venezuella gibi enflasyon oranının çok yüksek ve stabil olmadığı ülkelerde aynı sorunları farklı bir biçimde önümüze koymaktadır. Oysaki bu tip az gelişmiş ve yeni yeni gelişme çabaları içinde olan ülkelerin ciddi manada ticarete konu olabilecek yer altı ve yer üstü zenginliklere ve ürünlere sahip olduğu bilinen gerçeklerdir. Doğaldır ki, bu ülkeler de ticaret hacimlerini geliştirmek istemektedirler.

İşte tam bu noktada, bizim gibi ülkelerin bu ülkere el uzatarak karşılıklı kazan kazan sistemiyle hareket etmesi, hem bizim ülkemize hem de o ülkelere büyük faydalar sağlayacaktır. Burada temel yaklaşım tarzı şu olmalıdır: Öncelikle bu tip az gelişmiş ve yeni yeni gelişmekte olan ticaret yapabileceğimiz ülkelere Türkiye; Türk Lirası bazında kredi açarak, karşılıklı olarak Türk Lirası üzerinden ticaretin başlamasını temin edebilir. Böylece hem daha önce belirtilen engellerin aşılmasında kolaylıklar sağlanacak; hem de karşılıklı ticaret yapabilme potansiyelini arttırarak, karşılıklı faydalar sağlayacaktır.

Unutmamak gerekir ki; yeni yaklaşımlar, yeni medeniyetlerin ve yeni gelişmelerin temel anahtarıdır.

Muhammed Taha Gergerlioğlu

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi ( USPUM ) Gnl. Bşk.