USPUM Başkan Yard. ve Jeofizik Müh. Metin Özyürek Akittv’de Deprem Gündemini Değerlendirdi