USPUM ONLINE SEMİNERLERİ -41 Yeni Hayvan Hakları Yasası ve Sonuçları

USPUM SEMİNERLERİ-41
Av.-Arab. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu
“Yeni Hayvan Hakları Yasası ve Sonuçları”

12 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 41. USPUM Seminer konuğu, Avukat – Arabulucu Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu oldu. Yaşadığımız dünyayı birlikte paylaştığımız, etinden, sütünden, gücünden ve dostluğundan yararlandığımız, kıymetli birer nimet, emanet ve Allah’ın sessiz kulları olarak saygı ve şefkatimizi fazlasıyla hak eden hayvanlar için, güncellenen yasaları ve etkilerini konuştuk. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikleri ve sonuçlarını merceğe aldık. Hayvan sahipleri ve Belediyeler için düzenlenen sorumlulukların kapsamını, yaptırım maddelerini değerlendirdik. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yıllık 180.000 civarında seyreden kuduz şüpheli temas olaylarına karşı sokaklarımızı nasıl güvenli hale getirebileceğimizi sorguladık. Özellikle hayvan sahipleri ve belediye yöneticileri açısından hukuki konuların açıklandığı faydalı ve kapsamlı bir program oldu. Her şeyde olduğu gibi hayvanlar ile birlikte yaşamanın sağlıklı bir çerçeveye oturması için yaygın eğitim ve öğretimin aile ve okullar içinde yapılması gerektiğini hatırlattık. Konuyu suiistimal etmeden, insan-hayvan sınırlarını ve konumlarını bozmadan, eğitim ve sevgi ile her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Çocuklarımızı hayvan sevgisinden ve etkileşiminden mahrum bırakmayalım.