USPUM SEMİNERLERİ-28 Feyzullah BUDAK “Liderlik”

USPUM SEMİNERLERİ-28 Feyzullah BUDAK “Liderlik”

25 Mart 2021’de yapılan 28. USPUM Seminerinin konuğu Feyzullah BUDAK, Liderlik hakkında tarihsel derinliği de olan çarpıcı bir söyleşide bulundu. Liderliğin klasik tanımlarının yanısıra, Orhun Kitabelerinden, Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig eserinden, Farabi’den, Kanuni Sultan Süleyman’ın Başveziri ve büyük alimlerden Lütfü Paşanın eserinden ve diğer bazı kaynaklardan yola çıkarak, liderlerin özelliklerini sıraladı. Lider tiplerini ve örneklerini verdi. Liderlik ve Yöneticilik arasındaki farkları ayrıntılı şekilde açıkladığı akademik derinliği olan, hemen herkesin faydalanabileceği güzel bir söyleşi oldu.