USPUM SEMİNERLERİ-37 Veteriner Hekim Necip Fazıl NAMLI “Türkiye’de Hayvancılık”

USPUM SEMİNERLERİ-37 Veteriner Hekim Necip Fazıl NAMLI
“Türkiye’de Hayvancılık”

8 Temmuz 2021’de yapılan 37. Online USPUM Seminerinde konumuz “Türkiye’de Hayvancılık: Sorunlar, Gelişmeler ve Beklentiler”, konuğumuz da Veteriner Hekim Necip Fazıl NAMLI oldu. Hayvancılıkla doğrudan ilintili tarım alanından başlayarak genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Tarım ve Hayvancılığın güncel sorunları ve alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Hayvancılığın en büyük sorunu olan aracı şirketlerin sömürüsü ve girdi maliyetlerindeki yüksek artışların üreticiliği zorlaştırılması üzerinde duruldu. Tarım ve hayvancılıkta devlet destekli radikal planlama sistemlerini kurmanın, besicileri ve çiftçileri eğitmenin, modern tarım tekniklerini sorunsuz uygulayabilmenin gereği vurgulandı. Hayvan hakları yasası ile ilgili temel çekincelere ve potansiyel sorun noktalarına değinildi.