USPUM Seminerleri-6: İmam Maturidi Kimdir ve Maturidiliğin Özgünlüğü Nedir?

USPUM Seminerleri-6: İmam Maturidi Kimdir ve Maturidiliğin Özgünlüğü Nedir?

USPUM Seminerleri kapsamında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan BİÇER tarafından “İmam Maturidi Kimdir ve Maturidiliğin Özgünlüğü nedir?” Konulu seminer verildi.

Konu Hakkında

İslam düşüncesinin Ehl-i sünnet ekolunun iki kolundan biri olan Maturidiliğin kurucusu Imam Maturidi’dir.
Eş’arilik yanında Maturidilik, İslam dünyasının büyük çoğunluğunu oluşturan Ehl-i Sünnet okulunun iki saç ayagini tesis etmektedir. Onun dini anlayışını benimseyenler ve metodunu takip edenler, Maturidilik ekolunu devam ettirdiler. Akla dayalı, bağdaştırıcı ve uzlaştırıcı bir düşünceye sahip olan Maturidilik, günümüzde Türk ırk dünyası, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Uzak Doğu’daki Müslümanlar tarafından benimsenmektedir.

USPUM Merkez Ofisinden USPUM Başkanı M.Taha GERGERLİOĞLU ve Seminer Moderatörü İhsan ÇOMAK bağlantı kurdu. Diğer katılımcılar da sorularıyla semineri zenginleştirdi. Seminerde İmam Eşari ve Eşarilik hakkında da bilgiler verildi.

Yazar Hakkında

Kayseri’de dogan Biçer, Erciyes Üniversitesinde lisans; Marmara Universitesinde Yüksek Lisan ve Doktorayı tamamladı. Halen Sakarya Üniv. Ilahiyat Fak.de görev yapmaktadir.