USPUM Yön. Kur. Üyesi Metin Özyürek Akittv İş ve Ekonomi Programında Tarım Konularını Yorumladı