SAVURGANLIK KAPILARINI KAPATMAYANLAR YOKSULLUĞUN ÜSTESİNDEN GELEMEZLER!

Yerel olduğu kadar, küresel ekonomiye de, canlılık kazandıran kaynakların başında, ürün, hizmet ve bilgi üretiminde, gerçekleştirilen verimlilik artışları gelir. Dünyadaki bütün kuruluşlar, arasındaki verimliliği artırma yarışı, ulaşım alanındaki gelişmelerle, satıcılardan alıcılara kadar uzanan, çok geniş bir alanda küresel boyutlar kazanmıştır. Verimliliklerini sürekli artıran kuruluşlar, üretim alanlarını sürekli genişletirler, sürekli derinleştirirler.

Verimlilik kurumların ve kuruluşların, üretim işlemlerinde yararlandıkları girdilerle, elde ettikleri çıktılar arasındaki bağıntıyı gösterir. Her kurum, her kuruluş ne kadar az giderli girdiyle, ne kadar çok gelirli çıktı elde ederse, o kadar büyük üretim gücüne ulaşır. Yönetim dünyasının öncülerinden Peter Drucker’ın kitaplarında sürekli vurguladığı gibi, ülkelerin her alanda yeni zenginlik kaynağı, toprak ya da sermaye büyüklüğü değil, verimlilik büyüklüğüdür.

Ekonominin bütün alanlarında olduğu gibi, ulaşım alanında kalite üstünlüğü kazanmak için, yenilik yapmak ve verimliliği artırmak, çok büyük önem kazanmıştır. Yıllar önce Servan Schreiber’in “Amerika Meydan Okuyor” kitabında, yaptığı geleceğe dönük değerlendirmeler, iki binli yılların başında geçerliliklerini koruyorlar. Artık dünyada ülkelerin üretim güçlerinin simgesi, büyük kuruluşlar değil, köklü dönüşümlere yol açan, verimlilik artırıcı kuruluşlardır.

Ulaşım alanındaki verimlilik artışları, hangi alanda üretim yaparsa yapsın, bütün kuruluşlarda etkisi göstermektedir. Ekonomide ulaşım alanının, üretimin her alanının girdilerinin ve çıktılarının, üretim merkezlerine, üretim merkezlerinden tüketicilere, kısa zamanda taşınmasında, verimliliği artırıcı bir işlevi vardır. Bunun için yerel ve küresel boyutlarda, dünya ekonomisinin altyapısını oluşturan ulaşım yatırımları, bütün ülkelerin ekonomilerini dönüştürmektedir.

Ulaşım alanında başarılı olan ülkeler, üretimin her alanında başarılı olurlar. Bu yüzden verimlilik artışına, hız kazandıran ulaşım yatırımları, ülkelerin üretim güçlerine yeni boyutlar kazandırırlar. Fiber kablolarla iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, kuruluşlar arasındaki uzaklık ve yakınlık farklarını ortadan kaldırarak, iletişime büyük hız kazandırmışlardır. Küresel alışveriş her geçen gün, hem hızlanıyor, hem kolaylaşıyor. İletişimde baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır.

Ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmeler, bütün ülkelerin kuruluşlarını, hem yerel hem küresel, boyutlarda birbirlerine bağlamıştır. Dünyanın değişik ülkelerinde, binlerce kuruluş tarafından, birlikte üretilen ürünler, bütün dünya pazarlarında, aynı zamanda yer almaktadırlar. Verimliliklerini artırmak için, kendilerini sürekli geliştiren kuruluşlar, geleceğin fırsatlarını yakalamakta güçlük çekmezler. Yirmi birinci yüzyılın büyük dünya savaşı, kuruluşların verimlilik savaşıdır.

Kuruluşlar dünyasında iletişim etkileşime, etkileşim iletişime, yeni verimlilik kapıları açar.

Kapalı kapısız dünyada, iletişimle görülmeyenler görülür, duyulmayanlar duyulur.

İletişimdeki verimlilik, üretim ve yönetim verimliliğine, katlanarak yansır.