Avukat Dr.Ahmet T.KEŞLİ

Avukat Dr. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M., LL.D.)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

kesli
Uzmanlık Alanları
 • Avukat
 • Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
 • Birlemiş Milletler Yatırım ve Ticaret Merkezi
 • Kara ve Deniz Ticareti Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Proje Finansmanı
 • İslami Finans
 • Kamu Özel Sektör İşbirliği – PPP
 • Özelleştirme
 • Şirketler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku

Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ, Gaziantep, Konya-Ereğli, Elazığ, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Bursa, Ankara, İstanbul illerinde yaşamış, öğrenim görmüş ve görev yapmıştır. Kayseri Lisesi ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden Avrupa Birliği Hukuku üzerine “Vertical Restraints in EC Competition Law” konulu tezi ile mastır derecesi almıştır. Ayrıca, “Kamu Özel Sektör İşbirliği – PPP Projelerinin Hukuku Rejimi” konulu tezi ile doktorasını yapmıştır.

Av. Dr. Ahmet T.KEŞLİ, profesyonel yaşamında Atatürk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmıştır. Keşli – Group Law Firm Kurucu Ortağı, International PPP Platform Türkiye Kurucu Başkanı, Birleşmiş Milletler Yatırım ve Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler (UNECE) Altyapı Projeleri Uzmanlar Kurulu üyesi, Ticaret ve Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri Bilirkişisi ve Konkordato Komiserliği gibi görevleri yürütmüştür.

Kara ve Deniz Ticareti Hukuku, PPP Hukuku, Proje Finansmanı Hukuku, İslami Finans, Özelleştirme, Enerji Hukuku, Uluslararası Ticaret, Tahkim, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukuku konularında ulusal ve uluslararası alanda İngilizce ve Türkçe dillerinde pek çok kitap, makale, yayın ve sunumları mevcuttur ve bu konularda Üniversitelerde Türkçe ve İngilizce dersler vermektedir.

Av. Dr. Ahmet T.KEŞLİ, “Leading Lawyers” ve “Lawyer of the Year” ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca, başladığında Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme projesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk danışmanlığını yapmak onuru dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası projeye katkı sağlamış bulunmaktadır ve ayrıca pek çok uluslararası kuruluş tarafından da yılın en iyi hukukçuları ödüllerine layık görülmüştür.

Bize katılmak ister misiniz?

Ulusual Stratijler ve Politikalar Üretme Merkezi USPUM’a akademik yada bireysel olarak üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.